แบบฟอร์มสมัครคู่ค้าธุรกิจตัวแทนจำหน่าย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดจำหน่าย
บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร  จำกัด เป็นเจ้าของนวัตกรรมนี้และเป็นผู้ผลิตลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ELIDE FIRE® แต่เพียงผู้เดียวในโลก

คำเตือน!!
หากคุณทำธุรกิจขายสินค้าลอกเลียนแบบในท้องตลาด ผู้ขายและ/หรือบุคคลใดก็ตามที่สต็อกและขายสินค้าลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย


Supported file types and file is not more than MB