ELIDE FIRE ® extinguishing ball
Typically replies in a few hours
How can we help you?
Start Chat

ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ELIDE FIRE เทคโนโลยี อุตสาหกรรม!

Last updated: 17 May 2024  |  350 Views  | 

Copyright © ELIDE FIRE

นวัตกรรมและการรับรองมาตรฐานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรสิทธิบัตรทั่วโลก (WIPO) และการป้องกันผ่านข้อตกลง TRIPS ของ WTO ทำให้ได้รับการคุ้มครองทางปัญญาอย่างกว้างขวางตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงเอเชียและอเมริกา

มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง:
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE ได้รับการพัฒนาและรับรองตามมาตรฐาน TIS.3413-2565 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติตามข้อตกลงทางเทคนิค (TBT) ขององค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย. มาตรฐานนี้รวมถึงการจำแนกประเภทและคำจำกัดความของเพลิง, ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์, และการวัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่หลอกลวง และเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์.

นวัตกรรมและประโยชน์ที่โดดเด่น:
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE ออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อสัมผัสเปลวไฟ, ทำให้สามารถป้องกันและควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับใช้งานในหลายสถานที่เช่นบ้านพักอาศัย, อาคาร, โรงงาน, และในรถยนต์. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อทุกรูปแบบการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด, โดยมีความสามารถในการดับเพลิงหลายประเภท (A, B, C, F, G).

สินค้านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.3413-2565 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัยจากอัคคีภัย มาตรฐานนี้ไม่เพียงแต่รวมถึงการจำแนกประเภทของเพลิง แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง และปกป้องผู้บริโภคให้ห่างไกลจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

บทบาทและการทำงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทย เป็นองค์กรมาตรฐานแห่งชาติที่ทำงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และการผลิตภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการปกป้องผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นสมาชิกของสมอ. ในเวทีระหว่างประเทศและภูมิภาค:
ISO (International Organization for Standardization): สมอ. เป็นสมาชิกหน่วยงานนี้ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานระดับโลก ที่มุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อความเข้ากันได้ในการค้าและการผลิต.

IEC (International Electrotechnical Commission): สมอ. ยังเป็นส่วนหนึ่งของ IEC ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.

ความร่วมมือในเวทีอื่นๆ:
IAF (International Accreditation Forum) และ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation): สมอ. มีบทบาทในการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของทั้งสององค์กรเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการรับรองและการทดสอบให้มีความน่าเชื่อถือระดับสากล.

ACCSQ (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality) และ SCSC (Subcommittee on Standards and Conformance) ของ APEC: สมอ. ร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้เพื่อประสานมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการค้าของไทยในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก.

PASC (Pacific Area Standards Congress): สมอ. เป็นตัวแทนของไทยในการประชุมที่มุ่งประสานและพัฒนามาตรฐานระดับพื้นที่แปซิฟิก.

การทำงานของสมอ. ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยจะมีคุณภาพสูงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่ต้องกังวล.

ความสำคัญของมาตรฐานและการรับรอง
การปฏิบัติตามมาตรฐาน TIS.3413-2565 และมาตรฐานสากลเช่น ISO ไม่เพียงช่วยยกระดับความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคแต่ยังเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด การเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายขึ้นและการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับการประกัน การใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันอันตรายจากไฟเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและมาตรฐานสากล.ระเบียบและการคุ้มครองผู้บริโภค:
การดำเนินงานของ ELIDE FIRE สอดคล้องกับมาตรฐาน TIS 3413-2565 ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยและไม่มีสารอันตรายที่จะกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (OSHA) ยังเป็นส่วนสำคัญในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นไปตามกฎข้อบังคับระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

รุ่นและการจำแนกประเภทไฟ:
ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE มี 4 รุ่น ที่แตกต่างกันตามความสามารถในการดับเพลิงประเภทต่างๆ:

รุ่น TECHIDEAS และ LOVING CARE เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านพักอาศัย, อาคาร, ห้างสรรพสินค้า, และโรงงานอุตสาหกรรม มีความสามารถในการดับเพลิงประเภท A, B, C และ F
รุ่น FULL LIFE SAVERS และ LIFE SAVERS ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องเครื่องยนต์ มีความสามารถดับเพลิงประเภท A, B, C, F และ G

ประเภทเพลิง
ประเภท A: เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้, กระดาษ, ผ้า
ประเภท B: เพลิงไหม้ที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน, ก๊าซ
ประเภท C: เพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ประเภท F: เพลิงไหม้ที่เพลิงอยู่ในช่วงขยายอย่างรวดเร็วและให้อุณหภูมิสูงสุด
ประเภท G: เพลิงในห้องเครื่องยนต์


ความสำคัญของการรักษามาตรฐาน:
การรักษามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากอันตรายจากไฟไหม้ แต่ยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าพวกเขากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง การปฏิบัติตามมาตรฐาน TIS 3413-2565 และข้อกำหนดของ OSHA ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Privacy Policy  and  Cookies