แบบฟอร์มสมัครคู่ค้าธุรกิจตัวแทนจำหน่าย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดจำหน่าย
บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร  จำกัด เป็นเจ้าของนวัตกรรมนี้และเป็นผู้ผลิตลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ELIDE FIRE® แต่เพียงผู้เดียวในโลก

คำเตือน!!
หากคุณทำธุรกิจขายสินค้าลอกเลียนแบบในท้องตลาด ผู้ขายและ/หรือบุคคลใดก็ตามที่สต็อกและขายสินค้าลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB