ประวัติ และความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2540 เหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียนในพัทยา นาย ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ (ชื่อเดิม วรเดช) อยู่ในที่เกิดเหตุโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริการชุมชน เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มทำการวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้คนในการป้องกันอัคคีภัยในระยะเริ่มต้นและลดความเสียหายที่ลุกลามจากไฟ โศกนาฏกรรมครั้งนี้ส่งผลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมูลค่านับร้อยล้าน นาย ภณวัชร์นันท์ (ชื่อเดิม วรเดช) ได้ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์นี้สำเร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยชื่อของสิ่งประดิษฐ์นี้คือ “ลูกบอลดับเพลิง”
image
image
image
image
image
The Inventor behind the Fire Extinguishing Ball
inventor fire extinguishing ball

The Inventor of the "Fire Extinguishing Ball"

Mr. Phanawatnun Kaimart, also known as Woradech Kaimart, is the inventor of the Fire Extinguishing Ball, a device designed to combat fires more efficiently and safely. His invention emerged from the recognition of the inherent risks and challenges associated with traditional fire extinguishers, such as the need for close proximity to the fire and the requisite physical strength to operate them effectively.
Mr. Kaimart's innovative approach led to the development of a fire suppression device that activates upon contact with fire, releasing extinguishing chemicals automatically without human intervention. This invention has been particularly impactful in providing an accessible fire safety solution for a wide demographic, including those who may not have the ability or training to use a traditional fire extinguisher.
The Fire Extinguishing Ball is a testament to Mr. Kaimart's ingenuity and his commitment to enhancing fire safety. His work reflects a dedication to innovation in the field of fire protection, creating products that are not only effective in extinguishing fires but also environmentally friendly and easy to use. The impact of Mr. Kaimart's invention has been recognized internationally, with the Fire Extinguishing Ball being adopted in various settings worldwide, from residential homes to commercial and industrial facilities. His contribution to fire safety continues to be celebrated as his invention saves lives and protects property from the devastating effects of fires.

นาย ภณวัชร์นันท์  ไกรมาตย์ ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติมากมาย

โดยเริ่มจากการรับรางวัลที่สภาวิจัยแห่งประเทศไทย ต่อมาในปีเดียวกัน เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประกวด Brussels Eureka Contest ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2544
โดยมีรายการรางวัลดังนี้
:

1) Gold Medal with Mention from Eureka, Brussels the Kingdom of Belgium (The Gold Medal with Mention from Eureka Organization, Brussels Belgium, 2001)

2) Being an international award from Russia Ministry of Emergency and Safety by the Deputy Minister of Russia Ministry of Emergency and Safety Federal state of Zia Is bestowed with the Best Human Invention in Human Security and Saving Award from Russia at Brussels Eureka 2001.

3) Received an award for an excellent invention From the Bulgarian and American Chamber of Commerce Received from the president Republic of Bulgaria 2001 (Award from Bulgarian American Chamber of Commerce & Industry at Brussels Eureka 2001)

In 2008, we have received many awards such as

1. Received the WIPO Award for Outstanding Inventors from World Intellectual Property Organization at the 1st IIDC Day, Bangkok 2008

2. Received Semi-Prize, Korean Invention Promotion Association (KIPA), the Seoul International. Invention Fair 2008, Seoul – Korea

3. Received the Award for the High Technical Level of Epitome the Creative Idea, Federal Agency for Science and Innovations of Russian Federation, the Seoul International Invention Fair 2008, Seoul – Korea.

Recently, we received the award at the 33rd World Intelligence Conference in Tokyo, Japan 2019 two following

1. The 33rd World Genius Convention, Tokyo, Japan 2019.

2. Tokyo Award, the 33rd World Genius Convention, Tokyo, Japan 2019.

see the received awards here

ELIDE FIRE BALL PRO CO,. LTD

image

บริษัท อิไลด์ ไฟร์บอล โปร จำกัด.. เป็นผู้นำด้านการผลิตและคิดค้น "ลูกบอลดับเพลิง" ภายใต้สิทธิบัตร เราลงทุนในคุณภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของนวัตกรรมของเรา เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและทีมงานเฉพาะทางในการทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปี ทำให้มั่นใจในคุณภาพและปฏิบัติตามข้อตกลงทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้า (TBT) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และมาตรฐานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการและนวัตกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้น เราดำเนินการทำการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ บริษัทเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตด้วยการบริหารผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมืออาชีพ


image
image
image
image
image